Skagen, Kaare. 2009. «Veiledning I Praksis. Om praksisopplæring I Norsk allmennlærerutdannelse». Acta Didactica Norge 3 (1), (Art. 8, 15 sider). https://doi.org/10.5617/adno.1036.