Abildgaard, Elin, og Turid Helland. 2011. «Sammenligning Av Engelskkunnskaper Hos to Grupper 6. – 7. Klassinger Undervist Etter Henholdsvis L97 Og K06». Acta Didactica Norge 5 (1):(Art 1, 23 sider). https://doi.org/10.5617/adno.1062.