Bjørke, Camilla, og Berit Grønn. 2014. «Fremmedspråk På Barnetrinnet - Quo Vadis?». Acta Didactica Norge 8 (2), Art. 11, 19 sider. https://doi.org/10.5617/adno.1134.