Angelo, Elin. 2016. «Lærerutdannerens profesjonsforståelse En Innfallsvinkel Til å Profesjonalisere lærerutdannerfeltet». Acta Didactica Norge 10 (2):108-31. https://doi.org/10.5617/adno.2354.