Brevik, Lisbeth M, og Ann Elisabeth Gunnulfsen. 2016. «Differensiert Undervisning for høytpresterende Elever Med Stort læringspotensial». Acta Didactica Norge 10 (2), 212-34. https://doi.org/10.5617/adno.2554.