Elstad, Eyvind, og Knut Andreas Christophersen. 2018. «Læreres Mestringsforventninger Til å Undervise I Teknologirike læringsomgivelser Og Deres Opplevde Utfordringer». Acta Didactica Norge 12 (1), Art. 4, 19, sider. https://doi.org/10.5617/adno.3042.