Hermansen, Hege, Marte Lorentzen, Sølvi Mausethagen, og Tatjana Zlatanovic. 2018. «Hva Kjennetegner Forskning På lærerrollen under Kunnskapsløftet? En Forskningskartlegging Av Studier Av Norske lærere, lærerstudenter Og lærerutdannere». Acta Didactica Norge 12 (1), Art. 8, 36, sider. https://doi.org/10.5617/adno.4351.