Heimark, Gunn Elin. 2007. «Fagdidaktikk Og fremmedspråksdidaktikk. Et forsøk På å Plassere 2. Fremmedspråk I Et Fagdidaktisk perspektiv.1». Acta Didactica Norge 1 (1):15. https://doi.org/10.5617/adno.4777.