Helleve, Ingrid, Marit Ulvik, og Kari Smith. 2018. «‘Det Handler Om å Finne Sin Egen Form’ Læreres Profesjonelle Handlingsrom - Hvordan Det Blir forstått Og Utnyttet». Acta Didactica Norge 12 (1), Art. 1, 22, sider. https://doi.org/10.5617/adno.4794.