Tangen, Steffen, og Birgitte Nordahl Husebye. 2019. «Interessebasert kroppsøving». Acta Didactica Norge 13 (3), 21 sider. https://doi.org/10.5617/adno.4812.