Häggström, Margaretha, og Anna Udén. 2018. «Praxisteori I kölvattnet Av Breddad Rekrytering – Scaffoldingmodell Som stöd för Att förstå Sambandet Mellan Teoretiska Perspektiv Och Praktisk Verksamhet». Acta Didactica Norge 12 (1), Art. 6, 19, sider. https://doi.org/10.5617/adno.5457.