Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen, og Eli Lejonberg. 2019. «Mentoroppfølging I Lektorutdanningen: Hvordan oppfølging Ved En Mentor Kan Bidra Til En God Studiestart for Lektorstudenter». Acta Didactica Norge 13 (1):Art. 2, 27 sider. https://doi.org/10.5617/adno.5485.