Hedman, Christina, og Ulrika Magnusson. 2018. «Lika Eller Lika möjligheter? Diskurser Om skolämnet Svenska Som andraspråk Inom Det Akademiska fältet I Sverige». Acta Didactica Norge 12 (1), Art. 7, 20, sider. https://doi.org/10.5617/adno.5569.