Golden, Anne, og Guri Bordal Steien. 2018. «”Snakke Med Ved? Snakke Med maskin?” Voksne Flyktningers Narrativer Om norskopplæring». Acta Didactica Norge 12 (3):Art. 4, 24 sider. https://doi.org/10.5617/adno.5916.