Haugen, Tor Arne. 2019. «Funksjonell Grammatikk Som metaspråk I Skulen – Ei Moglegheit for djupnelæring I Arbeid Med språk Og Tekst». Acta Didactica Norge 13 (1), Art. 9, 22 sider. https://doi.org/10.5617/adno.6240.