Skar, Gustaf Bernhard Uno, og Arne Johannes Aasen. 2018. «Å måle Skriving Som Grunnleggende Ferdighet». Acta Didactica Norge 12 (4), Art. 10, 29 sider. https://doi.org/10.5617/adno.6280.