Matre, Marianne Engen, og David Lansing Cameron. 2018. «Fører opplæring I Felles Vurderingskriterier Til større Grad Av Enighet? En Studie Av Tekstvurdering Som En Del Av Spesialpedagogutdanning.». Acta Didactica Norge 12 (4), Art. 11, 20 sider. https://doi.org/10.5617/adno.6379.