Goga, Nina. 2019. «Økokritiske Litteratursamtaler – En Arena for økt Bevissthet Om økologisk Samspill?». Acta Didactica Norge 13 (2):Art. 3, 21 sider. https://doi.org/10.5617/adno.6447.