Bjønness, Birgitte, og Astrid Tonette Sinnes. 2019. «Hva Hemmer Og Fremmer Arbeidet Med Utdanning for Bærekraftig Utvikling I videregående Skole?». Acta Didactica Norge 13 (2):Art. 4, 20 sider. https://doi.org/10.5617/adno.6474.