Kvam, Edel Karin. 2019. «Praksisveiledning Og lærerstudenters Profesjonelle Utvikling. Om Utviklende Kunnskapsprosesser I lærerutdanningens Praksisveiledning». Acta Didactica Norge 13 (1), Art. 12, 19 sider. https://doi.org/10.5617/adno.6628.