Brekke, May-Britt Revheim, og Marianne Leikvoll Eide. 2019. «Praksisfortelling, Refleksjon Og Transformativ læring». Acta Didactica Norge 13 (3):20 sider. https://doi.org/10.5617/adno.6910.