Kvamme, Ole Andreas, Elin Sæther, og Marianne Ødegaard. 2019. «Bærekraftdidaktikk Som Forskningsfelt». Acta Didactica Norge 13 (2):Art. 0, 8 sider. https://doi.org/10.5617/adno.7077.