Leganger-Krogstad, H. (2007) «Møtet mellom fag og politikk i en læreplanprosess, eksemplifisert ved KRL», Acta Didactica Norge, 1(1), s. (03.10.2007) 21 sider. doi: 10.5617/adno.1014.