Kjærnsli, M. (2007) «Hva får vi vite fra PISA 2006?», Acta Didactica Norge, 1(1), s. (01.10.2007) 16 sider. doi: 10.5617/adno.1015.