Rydland, V. (2007) «Minoritetsspråklige elevers skoleprestasjoner: Hva sier empirisk forskning?», Acta Didactica Norge, 1(1), s. (27.09.2007) 21 sider. doi: 10.5617/adno.1016.