Kjeldstadli, K. (2007) «Tolk for mangfold - talsmann for enhet? Universitetskultur og lærerutdanning i det 21. hundreåret», Acta Didactica Norge, 1(1), s. (02.10.2007) 14 sider. doi: 10.5617/adno.1017.