Andreassen, R. (2008) «Ny fagbok av Astrid Roe: Lesedidaktikk - etter den første leseopplæringen», Acta Didactica Norge, 2(1), s. (Art. 7, 2 sider). doi: 10.5617/adno.1028.