Skagen, K. (2009) «Veiledning i praksis. Om praksisopplæring i norsk allmennlærerutdannelse», Acta Didactica Norge, 3(1), s. (Art. 8, 15 sider). doi: 10.5617/adno.1036.