Abildgaard, E. og Helland, T. (2011) «Sammenligning av engelskkunnskaper hos to grupper 6. – 7. klassinger undervist etter henholdsvis L97 og K06», Acta Didactica Norge, 5(1), s. (Art 1, 23 sider). doi: 10.5617/adno.1062.