Bjerva, T., Græsli, J. A. og Sigurjonsson, T. (2011) «Barns kommunikasjon med ulike typer kart - en progressiv tilnærming til kartlesing», Acta Didactica Norge, 5(1), s. (Art 6, 18 sider). doi: 10.5617/adno.1066.