Cardona, M. D., Didriksen, A. A. og Gjesdal, A. M. (2014) «Korpusbasert undervisning i fremmedspråkene: La elevens nysgjerrighet sette dagsorden», Acta Didactica Norge, 8(2), s. Art. 4, 26 sider. doi: 10.5617/adno.1127.