Bjørke, C. og Grønn, B. (2014) «Fremmedspråk på barnetrinnet - quo vadis?», Acta Didactica Norge, 8(2), s. Art. 11, 19 sider. doi: 10.5617/adno.1134.