Angelo, E. (2016) «Lærerutdannerens profesjonsforståelse En innfallsvinkel til å profesjonalisere lærerutdannerfeltet», Acta Didactica Norge, 10(2), s. 108–131. doi: 10.5617/adno.2354.