Brevik, L. M. og Gunnulfsen, A. E. (2016) «Differensiert undervisning for høytpresterende elever med stort læringspotensial», Acta Didactica Norge, 10(2), s. 212-234. doi: 10.5617/adno.2554.