Elstad, E. og Christophersen, K. A. (2018) «Læreres mestringsforventninger til å undervise i teknologirike læringsomgivelser og deres opplevde utfordringer», Acta Didactica Norge, 12(1), s. Art. 4, 19, sider. doi: 10.5617/adno.3042.