Hermansen, H., Lorentzen, M., Mausethagen, S. og Zlatanovic, T. (2018) «Hva kjennetegner forskning på lærerrollen under Kunnskapsløftet? En forskningskartlegging av studier av norske lærere, lærerstudenter og lærerutdannere», Acta Didactica Norge, 12(1), s. Art. 8, 36, sider. doi: 10.5617/adno.4351.