Lund, I., Helgeland, A. og Kovac, V. B. (2017) «På vei mot en ny forståelse av mobbing i et folkehelseperspektiv», Acta Didactica Norge, 11(3), s. Art. 5, 19, sider. doi: 10.5617/adno.4691.