Larsen, A. S., Brujordet, M. O., Ofte, I. og Torvatn, A. C. (2018) «Arbeid med argumenterende tekst på 3. trinn. En delstudie fra prosjektet Innføring av sjangerpedagogikk i tre trondheimsskoler», Acta Didactica Norge, 12(1), s. Art. 9, 17, sider. doi: 10.5617/adno.4726.