Heimark, G. E. (2007) «Fagdidaktikk og fremmedspråksdidaktikk. Et forsøk på å plassere 2. fremmedspråk i et fagdidaktisk perspektiv.1», Acta Didactica Norge, 1(1), s. 15. doi: 10.5617/adno.4777.