Helleve, I., Ulvik, M. og Smith, K. (2018) «‘Det handler om å finne sin egen form’ Læreres profesjonelle handlingsrom - hvordan det blir forstått og utnyttet», Acta Didactica Norge, 12(1), s. Art. 1, 22, sider. doi: 10.5617/adno.4794.