Tangen, S. og Nordahl Husebye, B. (2019) «Interessebasert kroppsøving», Acta Didactica Norge, 13(3), s. 21 sider. doi: 10.5617/adno.4812.