Häggström, M. og Udén, A. (2018) «Praxisteori i kölvattnet av breddad rekrytering – scaffoldingmodell som stöd för att förstå sambandet mellan teoretiska perspektiv och praktisk verksamhet», Acta Didactica Norge, 12(1), s. Art. 6, 19, sider. doi: 10.5617/adno.5457.