Hedman, C. og Magnusson, U. (2018) «Lika eller lika möjligheter? Diskurser om skolämnet svenska som andraspråk inom det akademiska fältet i Sverige», Acta Didactica Norge, 12(1), s. Art. 7, 20, sider. doi: 10.5617/adno.5569.