Golden, A. og Steien, G. B. (2018) «”Snakke med ved? Snakke med maskin?” Voksne flyktningers narrativer om norskopplæring», Acta Didactica Norge, 12(3), s. Art. 4, 24 sider. doi: 10.5617/adno.5916.