Fodstad, L. A. og Mortensvik, A. (2018) «Øvelser i empati og kulturell tilgang. Avgangselevers legitimering av arbeid med eldre skjønnlitteratur i videregående opplæring.», Acta Didactica Norge, 12(3), s. Art. 5, 22 sider. doi: 10.5617/adno.6149.