Haugen, T. A. (2019) «Funksjonell grammatikk som metaspråk i skulen – ei moglegheit for djupnelæring i arbeid med språk og tekst», Acta Didactica Norge, 13(1), s. Art. 9, 22 sider. doi: 10.5617/adno.6240.