Skar, G. B. U. og Aasen, A. J. (2018) «Å måle skriving som grunnleggende ferdighet», Acta Didactica Norge, 12(4), s. Art. 10, 29 sider. doi: 10.5617/adno.6280.