Ojala, M. (2019) «Känslor, värden och utbildning för en hållbar framtid: Att främja en kritisk känslokompetens i klimatundervisning», Acta Didactica Norge, 13(2), s. Art. 1, 17 sider. doi: 10.5617/adno.6440.