Goga, N. (2019) «Økokritiske litteratursamtaler – en arena for økt bevissthet om økologisk samspill?», Acta Didactica Norge, 13(2), s. Art. 3, 21 sider. doi: 10.5617/adno.6447.