Bjønness, B. og Sinnes, A. T. (2019) «Hva hemmer og fremmer arbeidet med Utdanning for Bærekraftig Utvikling i videregående skole?», Acta Didactica Norge, 13(2), s. Art. 4, 20 sider. doi: 10.5617/adno.6474.